Et businessminded alternativ til advokat

Når du vælger LAFI ApS, får du samme høje faglighed som ved et
advokathus – men med et unikt niveau af service og kreativ problemløsning.

Via et nærværende ekspertteam og juridisk outsourcing arbejder vi i tæt dialog
med dig og din virksomhed om den konkrete problemstilling.

Her er der ingen skabeloner eller samlebåndsløsninger – men derimod nærvær,
høj faglighed og individualiserede løsninger der virker.

Vi er vant til de problemstillinger, der præger erhvervslivet i hverdagen. Vores
fokus er at levere direkte, brugbare og individualiserede jura løsninger. På den
måde kan du og din virksomhed trygt fortsætte med det daglige arbejde.

Vores juridiske support er hurtig og nærværende. Vi er altid 100 % bevidste om
din deadline. Din opgave er vores prioritet. Vi bestræber os derfor altid på at
levere en løsning indenfor det tidsrum, du har brug for.

Står du i en juridisk krise eller med en vigtig deadline, så kan du være sikker på
at komme i mål med opgaven eller projektet her hos os.

Vores fagområder

Vores erfarne jurister leverer ekspertrådgivning indenfor enhver branche, og på
tværs af alle områder af dansk og international erhvervsjura.
Nedenfor kan du læse nærmere om de mest almindelige fagområder, vi
beskæftiger os med.
Ser du ikke lige dit konkrete område listet herunder – så kan vi stadig hjælpe dig.

Hos os er service gratis. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig:
+45 81 11 16 62 / ds@legalamicus.dk

Om det så gælder juridiske opgaver i den daglige drift, større sager eller
omlæggelser, står vi klar.
Vi har hands-on erfaring med udarbejdelse og håndtering af skræddersyede kontrakter til ethvert erhvervsretsligt formål.
Vi er bevidste om den digitale tidsalder og har overblikket, når du og
virksomheden skal finde hoved og hale indenfor lovens mange områder.

Det kan være en jungle at finde rundt i fordelene ved at omlægge til en anden selskabsform. Få hjælp til at få de bedste juridiske og økonomiske vilkår på plads når du enten stifter eller starter et nyt kapitel for din virksomhed.

Vi sørger for at du får din kapital bekræftet, viser vejen i selskabsloven & sørger for at I følger de obligationsretlige principper.

Her har vi fokus på at både jura og økonomi i forening skal gå op i en højere enhed. Når ejerkredsen ændres eller virksomheden skal overdrages kan vi være med hele eller dele af vejen. Fra vurdering og vejledning indenfor værdiansættelse og salgsmodning, indhentning af tilladelser og ændring af selskabsform, til omstrukturering og etablering af holdingselskaber. Det juridiske og økonomiske benarbejde skal være på plads, for at virksomheden kan føres videre med ro i maven.

Vi tilbyder rådgivning ved køb og salg af fast ejendom, samt overdragelse og tinglysning af ejendomme. Vi er med i hele processen når ejendommen skal videre, og ved forhandling og salg af ejendommen sikrer vi handlens berigtigelse.

Som din juridiske partner tilbyder vi en nærværende og fleksibel
whistleblowerordning med både system, support, lyd og politikker klar til
brug. Vores jurister sidder klar til at håndtere indkomne anonyme anmeldelserog bekymringer.

Vi hjælper med at sikre, at I ikke gemmer noget i skuffer, online eller på
harddrives og servere, som strider mod GDPR lovgivningen. Vi sørger for at I får udarbejdet retningslinjer og dokumenter, der beskriver hvordan I kan behandle data og personlige informationer fra kunder eller virksomheder på forsvarlig vis, så I undgår at komme i klemme.

Vores jurister er erfarne indenfor rådgivning af udbud, fra start til slut. I
udbuddets tidlige fase sørger vi for prækvalifikation, rådgivning og udarbejdelse af tilbuddet.

Hvis tilbuddet bliver valgt, er vi med under forhandlinger og indgåelse af kontrakter, for at sørge for at alt går forsvarligt til. Alt efter behov rådgives der om alt fra ændringer i udbuddet og til kontraktens løbetid.

Hvis tilbuddet ikke vælges, rådgiver vi om muligheder, aktindsigt og indgivelse afeventuelle klager om processen.

Legal Amicus ApS håndterer voldgiftssager. Bliver der behov for anlæggelse af en retssag ved advokat, står en af vores samarbejdende advokater med møde for højesteret altid klar til at hjælpe.

Vores jurister er skarpe i byggeloven, deriblandt AB18, AB92, ABR18 og har solid erfaring med når parterne ønsker at fravige eller tilføje visse sektioner af byggeloven i aftalen på de enkelte projekter. Vi rådgiver i juridiske spørgsmål af relevans for bygningskonstruktion og entrepriser, samt udarbejder og gennemser kontrakter på de fleste europæiske sprog.

Når mægling og forhandling fejler, er det godt at have en jurist ved hånden, der forstår sig på voldgiftsretten. Vores tidl. advokater har solid erfaring med voldgiftssager og håndterer din sag på bedste vis. Erhvervsjuristerne rådgiver i voldgiftsrettens fordele og ulemper i forbindelse med tvister og kontrakter. Hvis du ønsker en 100 % ærlig vurdering af din sag set i sammenhæng med jura, økonomi og forretning, så er vi den rette juridiske partner for dig.

Står du og skal starte ny virksomhed? Vi sørger for at du kommer godt og sikkert fra start med samtlige selskabsdokumenter samt stiftelse og kapitalbekræftelse. Vi rådgiver dig igennem hele opstarten, fra valg af selskabstype til forsikringer og udarbejdelse af nødvendige juridiske dokumenter. Vi udarbejder skræddersyede skabeloner til din virksomheds kontrakter, tilbud og lignende, så du fremstår professionel fra starten og er godt dækket ind. Vi har gode samarbejder med bogholdere og kan derfor tilbyde iværksættere at have økonomi og jura samlet ét sted til gennemskuelige priser.

Køb og omlægning af virksomheder kan være en kompliceret affære. Vi håndterer juraen i diskret samarbejde med jer, så virksomhedens nye identitet og struktur bliver korrekt repræsenteret. Vi rådgiver i øjenhøjde om valget af den bedste overdragelsesform og køberstruktur, så I kan træffe beslutninger om forløbet på et sagligt grundlag. Og så sikrer vi tryghed ved tæt dialog med jer, når det kommer til vores udarbejdelse af centrale dokumenter for processen. Hvis I har behov for det, er vi med og sikrer due diligence, fra første drøftelse til handlen er gennemført.

En loyal og tillidsvækkende rådgiver er for mange helt central, når du skal træffe beslutning om virksomhedens næste projekt. Et risk management forløb handler om juridisk og til tider økonomisk risikostyring. Her hjælper vi med at minimere risici, så man ved, hvad man går ind til eller i det mindste foretager en kalkuleret risiko med åbne øjne.

Kontrakt håndtering er hos os baseret på dine individuelle behov. Det sikrer dig en kontrakt som er baseret på en helhedsvurdering af din virksomhed generelt, jura, økonomi og forretningsudvikling. Vi tilbyder udarbejdelse, rettelse og gennemsyn af alle typer kontrakter og skriftlige aftaler på det sprog, du har behov for.

Vi udarbejder og rådgiver omkring udformningen af lejekontrakter, så du er juridisk sikret på de områder, der giver mening for dig.
Og så er vi selvfølgelig klar, hvis en tvist skulle opstå.

Vi hjælper med at navigere i og implementere politikker der sikrer, at din virksomhed og eventuelle leverandører overholder lovens krav, uanset din branche og på tværs af landegrænser.

Bestyrelseslokalet er et fortroligt rum. Vi rådgiver i hvilket ansvar, der følger med at være del af en virksomheds bestyrelse, samt hvad selskabsloven kræver. Vi mægler i konflikter internt og eksternt i bestyrelses regi, samt yder ekstern support til bestyrelsen.

Vi tilbyder rådgivning under hele byggeprocessen, lige fra udbud til aflevering af projektet. Vi har ekspertviden om indgåelse af kontrakter i forbindelse med både store og små entrepriser. Vores team er vant til de lovgivningsmæssige finesser såvel som de praktiske knuder der tit opstår under selve byggefasen. Skulle der opstå konflikter mellem parterne i løbet af processen, har vi god erfaring med at få det løst inden evt. voldgiftssag indledes.

Hele processen omkring leverandør og distributionskæden er et centralt element at kontrollere og optimere for enhver virksomhed. Vi rådgiver indenfor juridisk riskmanagement, så du kan træffe den bedste beslutning for din virksomhed på et oplyst grundlag. Leverandørtjek kan gennemføres, og vi optimerer både forhandleraftaler, distributionsaftaler og leverandøraftaler, så du kan være sikker på at de stemmer overens med markedet og din virksomheds krav og behov.

Risiko kan være nødvendigt, når forretningsmuligheder byder sig – men det bør være en kalkuleret risiko, så man går ind med åbne øjne. Vores rådgivning har særligt fokus på driften af din virksomhed fremadrettet, samt det potentielle udbytte kontra risici, når der f.eks. skal koordineres logistik eller træffes valg om leverandør eller distributør.

Spørgsmålet om hvorvidt det giver mening eller er nødvendigt at gå i retten med en advokat, er komplekst. Retssager tager lang tid og indebærer ofte mange omkostninger. Hos os får du en 100 % ærlig vurdering af din sag og om, hvorvidt det kan betale sig eller ej at føre sagen. På den måde kan du træffe den beslutning, som er bedst for dig og din virksomhed.

I tilfælde af retssager over kr. 50.000 i værdi, er det nødvendigt at bruge en advokat. Vi giver dig altid besked, hvis en advokat er nødvendig.  Så står vores advokatpartnere klar til at hjælpe dig med at føre din retssag i byretten til en fast pris.

Legal Amicus ApS er til stede i 15 lande, med samlet set 15 jurister og 8 advokater. Dette giver os et unikt kendskab til de lokale sprog, den lokale kultur og den lokale lovgivning. Det gør os i stand til at rådgive og behandle sager på tværs af landegrænser. På det overordnede plan er vi også velbevandrede i EU- ret og de udfordringer det kan give virksomheder at operere på internationalt niveau og i flere lande.