Specialer

Forside / fagområder

Business minded opgaveløsning

Vores specialer er juraen i din hverdag

Så længe det drejer sig om jura og vedrører din virksomhed, så hjælper vi. Uanset fagområde og landegrænse.

Via klippekort og juridisk outsourcing arbejder vi løsningsorienteret sammen med dig og din virksomhed.

Kontakt os på +45 81 11 16 62 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Specialer & fagområder

Få en juridisk afdeling & adgang til hele jura teamet med 1 klippekort.

Erhvervsret

Kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret. Hæftelse, køb af løsøre og kreditsikring herunder pantsætning & kaution

Selskabsret

Selskabsformer, stiftelser & kapitalbekræftelser. Rådgivning om regulering af selskaber, selskabsloven & obligationsretlige principper

Ejerskifte & Generationsskifte

Værdiansættelse og salgsmodning, ændring af selskabsform, omstrukturering og etablering af holdingselskaber

Beregning af skatter og afgifter ved overdragelse samt privatøkonomisk rådgivning ved revisor, succession (vurdere mulighed for skattefri overdragelse)

Indhentelse af tilladelser m.v. fra SKAT,  

Strategi og handlingsplan for overdragelsen.

M&A

 • Valg af overdragelsesform og etablering af køberstruktur.
 • Indledende drøftelser og hemmeligholdelses-, tilbuds-/hensigtsdokumenter.
 • Due diligence, ejeraftaler, skattemæssige og selskabsretlige forhold,
 • fusionskontrol
 • Indgåelse & gennemførelse af overdragelsen, 
 • gennemførsel & afslutning af handlen.

Gennemsyn & Risk Management

Et risk management forløb handler om juridisk risikostyring.

Risici i forhold til virksomhedens håndtering af kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Forslag til minimering risiciene.

Opdatering af kontrakter og betingelser.

vejledning af medarbejdere omkring korrekt håndtering af risici samt de opdaterede kontrakter.

Finansiel risikostyring tilbydes ved revisor.

Kontrakter

Kontraktudarbejdelse & minimering af risici.

Ansættelseskontrakt, direktørkontrakt, bestyrelseskontrakter, leverandør- & distributionskontrakter, Service- & leasing aftaler, transportaftaler, forhandleraftaler, franchisekontrakter, joint venture, overdragelsesaftaler…..og mange flere kan nævnes. 

Fast Ejendom, bolighandler & tinglysning

Rådgivning ved køb og salg af fast ejendom, overdragelse af ejendom til Holdingselskab, tinglysning og handlens berigtigelse.

Erhvervs- & boligudlejning

lejeretlig rådgivning og håndtering af tvister, gennemgang og udarbejdelse af lejekontrakter

Whistlezone Whistleblowerordning

Som din juridiske partner tilbyder vi en nærværende og fleksibel whistleblowerordning med både system, support, lyd og politikker klar til brug. 

Corporate Compliance

Vi kan rådgive dig om overholdelse, implementering og opdatering af lovkrav – uanset branche.

Compliancetjek, juridisk risk-management, leverandørtjek. 

GDPR & Dataetik

GDPR rådgivning & compliance.

Udarbejdelse af dataetik & resumé til revisoren

Bestyrelsesforhold

Bestyrelseslokalet er et fortroligt rum. 

Rådgivning om dit bestyrelsesansvar og selskabsloven, konfliktmægling, ekstern support til din bestyrelse. 

Udbud

Rådgivning til tilbudsgiver af udbud fra start til slut:

Prækvalifikation, udarbejdelse og kvalitetssikring af tilbud,

 • Rådgivning om den udbudte kontrakts indhold, 
 • Rådgivning, når tilbuddet bliver valgt, forhandling og kontraktindgåelse
 • Rådgivning, når tilbuddet ikke blev valgt/aktindsigt.
 • Indgivelse af evt. klage,
 • Anlæggelse af retssager ved advokat,
 • rådgivning om kontraktens løbetid, herunder vedrørende ændringer.

Entreprise

Rådgivning inden for byggeprocessen: 

udbud, forhandling, kontraktindgåelse, selve byggefasen og aflevering samt i forbindelse med evt. konflikter. Herunder håndtering af  voldgift & retssager ved advokat.  

BYGGELOV

Rådgivning om Byggeloven, AB18, AB92, ABR18. Særlig i kombination med komplekse kontraktuelle forhold på dansk og engelsk.   

Leverandører & distribution

Juridisk risk management, leverandørtjek, forhandleraftaler, distributionsaftaler og leverandøraftaler.  

Vores rådgivning har særlig fokus på driften af din virksomhed fremadrettet samt potentielt udbytte kontra risici. 

Vi ved, at det af og til, kan være nødvendigt at tage en risiko når forretningsmuligheder byder sig – men det bør være en kalkuleret risiko, så man går ind med åbne øjne.

VOLDGIFT

Rådgivning om brug af voldgiftsretten herunder fordele og ulemper i forbindelse med tvister og kontrakter. 

Håndtering af voldgiftssager via en af vore tidligere advokater (deponeret bestalling) eller via advokat (aktiv bestalling). 

Retssager

I tilfælde af retssager over kr. 50.000 i værdi, er det nødvendigt at bruge en advokat.

Vores advokatpartnere kan håndtere eventuelle retssager til en fast pris.

Vi giver dig altid besked, hvis en advokat er nødvendig. 

Vi giver dig også besked om brug af advokat, hvis det giver mening og har tilstrækkelig med signalværdi f.eks. i tilfælde af mediebevågenhed osv.  

Iværksætteri & opstart

Kom godt og sikkert fra start med rådgivning om opstart af virksomhed, forsikring, stiftelse, og forretningsudvikling. Få styr på dine juridiske dokumenter herunder kontrakter, betingelser, tilbud og skabeloner så du fremstår professionel fra starten af.   

Med et klippekort er du sikret en juridisk partner lige ved hele året. 

Nyt speciale kommer snart

kommer snart

Lokal & internationalret

15 jurister i udlandet, 8 advokater og en tilstedeværelse i 11 lande, giver et godt kendskab til sprog, lokal lovgivning, EU-ret og de udfordringer der er når virksomheder har aktiviteter uden for Danmark. 

transport sektoren

Kommer snart

Olie, vind & gas sektoren

Kommer snart

Pharma & laboratorie sektoren

Kommer snart

byggeri & håndværk sektoren

Kommer snart

Kaffe sektoren

Kommer snart

konsulent sektoren

Kommer snart

Hvornår har du sidst fået lavet et servicetjek af dine juridiske løsninger?

Er du tilfreds med den ordning du har i dag?

Juraen

Sociale Medier

Find os her: